Různorodé fotozakázky dle přání

  • Fotografuji psy, kočky a různá další domácí zvířátka. Zde je nutná domluva předem s majitelem daného zvířátka.
  • Dále fotografuji různé předměty, výrobky a objekty pro reklamu a média.
  • Pořídím snímky starožitností a obrazů. Zpravidla se jedná o snímky určené k přesné fotoarchivaci. (Je např. možné předmět vyfotografovat včetně barevné referenční tabulky.)
  • Zhotovím vizitky, navštívenky, pozvánky atp. ve fotografické kvalitě a v malých nákladech, například 50 kusů.

Máte jiné přání? Kontaktujte mě, pokusím se Vám vyjít vstříc.


 Ukázky fotografií